Ludzie coraz częściej zwracają się po pomoc, między innymi w sprawach podziału majątku czy kwestiach dotyczących nieruchomości, do mediatorów. Dojście do ugody dzięki mediacji jest często o wiele szybszą i prostszą, a jednocześnie mniej kłopotliwą i stresującą formą rozstrzygnięcia sporu aniżeli próby jego rozstrzygnięcia w sądzie. Mediatorem może być praktycznie każda osoba, która nie była karana i ma pełnię praw publicznych - wyjaśnia przedstawiciel kancelarii sprawy cywilne Poznań. Czy mediator jest w stanie pomóc w nawet tak newralgicznych kwestiach jak kłótnie małżeńskie, zdrady, założone podsłuchy? Być może. Jednak w przypadku spraw związanych z dużymi emocjami można skorzystać z pomocy mediatora profesjonalnego. Zapytaliśmy sprawy cywilne Poznań o to, czy w przypadku czynności nielegalnych, takich jak na przykład podsłuchy, można zrezygnować z oskarżenia po kontakcie z mediatorem. Okazuje się, że tak czy inaczej osoba winna raczej będzie oskarżona za swoje czyny, ale wielkość wyroku może zależeć od szkodliwości popełnionego czynu - i tak, jeżeli osoba zrezygnuje z oskarżenia, wyrok może być o wiele niższy. Mediatorzy są jednak najczęściej wykorzystywani przy sprawach związanych z własnością - i tak, są to na przykład sprawy podziału spadku po zmarłym członku rodziny, podział majątku w przypadku rozwodu, czy też ustalanie wysokości alimentów. Mediator na pewno musi być osobą bezstronną, nie powiązaną w żaden sposób ze stronami konfliktu, ale jednocześnie zdolną do empatii i wykazującą chęć pomocy.