We wczesnym dzieciństwie zdolności społeczno-emocjonalne i poznawcze są zwiększane poprzez odpowiednie programy rozwojowe i działania zaprojektowane z myślą o pełnym i „wszechstronnym” rozwoju. Zdaniem niektórych nauczycieli, z placówki edukacyjnej jaką jest prywatne przedszkole Mokotów, odbywa się to poprzez edukację artystyczną. Rysowanie, malowanie i praca z gliną to aspekty edukacji artystycznej dla małych dzieci. Ważnym elementem jest nie tylko rękodzieło i grafi...
Continue reading ...