We wczesnym dzieciństwie zdolności społeczno-emocjonalne i poznawcze są zwiększane poprzez odpowiednie programy rozwojowe i działania zaprojektowane z myślą o pełnym i „wszechstronnym” rozwoju. Zdaniem niektórych nauczycieli, z placówki edukacyjnej jaką jest prywatne przedszkole Mokotów, odbywa się to poprzez edukację artystyczną. Rysowanie, malowanie i praca z gliną to aspekty edukacji artystycznej dla małych dzieci. Ważnym elementem jest nie tylko rękodzieło i grafika. Korzyści płynące z edukacji artystycznej stosowane w prywatnym przedszkolu na Mokotowie są uniwersalne, a naukowcy zidentyfikowali niektóre z jej kluczowych zysków, gdy zostały uwzględnione jako funkcja edukacyjna we wczesnych latach.

Oto kilka powodów, dla których sztuka jest ważna: Sztuka rozwija zdolności motoryczne dzieci. Jest to niezbędne dla wielu działań, w tym pisania listów i słów. Grając na instrumencie, używając pędzla lub modelującej modeliny, rozwijaj zręczność motoryczną i kontrolę nad nią. Sztuka pomaga dzieciom, które chodzą do placówki jaką jest prywatne przedszkole Mokotów docenić liczenie. Pojęcia liczbowe i klasyfikację można wprowadzić, gdy dzieci pracują z prostymi materiałami do kolażu i koralikami. „Sztuka to nie tylko emocje, kolor lub estetyka, ale także wzory i rozwiązywanie problemów”. Pomaga to dzieciom lepiej zrozumieć pojęcia dotyczące liczenia. W szczególności muzyka może przyspieszyć rozwój mózgu.

Obszary nabywania języka i umiejętności czytania są niezwykle przydatne. Stwierdzono, że nauka gry na instrumencie poprawia naukę matematyki, zwiększa pamięć, a nawet prowadzi do lepszych wyników testów akademickich. Edukacja artystyczna pomaga zmniejszyć stres wśród osób w trudnej sytuacji ekonomicznej. Tak mówi badanie dotyczące włączenia lekcji muzyki, tańca i sztuk wizualnych wśród 310 przedszkolaków z biednych środowisk. Wiedząc, że ubóstwo prowadzi do stresu i że stres przyczynia się do złego stanu zdrowia, korzyści edukacji artystycznej stosowane w miejscu jakim jest prywatne przedszkole Mokotów mogą być największe wśród osób w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej.