Wbrew temu, w co niektórzy mogą sądzić, odwyk alkoholowy Warszawa i leczenie uzależnień nie oznacza, że ​​ktoś jest „wyleczony” z zaburzenia związanego z używaniem substancji. Zdrowienie to podróż na całe życie, która może zawierać pewne błędne kroki, ale ostatecznym celem jest przezwyciężenie uzależnienia i prowadzenie zdrowego, produktywnego życia. W związku z tym sukcesu nie mierzy się końcem używania substancji. Zamiast tego jest mierzony wyraźną poprawą w wielu dziedzinach życia. Chociaż uzależnienie może być klinicznie znane jako zaburzenie używania substancji, w rzeczywistości jest to choroba przewlekła. Oznacza to, że jest podobny do innych chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie — są tylko zabiegi, a nie lekarstwa.Chorobę taką jak nadciśnienie można łatwo monitorować za pomocą testów ciśnienia krwi; jednak uzależnienie wpływa na mózg zamiast na procesy fizyczne, co oznacza, że ​​trudno jest określić ilościowo poprawę. Wielokrotnie monitorowanie leczenia uzależnień oznacza pytanie pacjenta, jak się czuje i co myśli.

Nie ma powszechnie akceptowanych kryteriów skuteczności leczenia, odwyku alkoholowego Warszawa, dlatego wiele ośrodków rehabilitacyjnych definiuje sukces w dowolny sposób. Na przykład pacjent może udać się na odwyk alkoholowy Warszawa i przestać używać substancji, ale po leczeniu nadal wykazywać destrukcyjne zachowania i wzorce myślowe. Aby uzyskać lepsze wyniki, ważne jest, aby znaleźć wiarygodną, ​​zaufaną placówkę prowadzącą odwyk alkoholowy Warszawa, która traktuje osobę jako całość — nie tylko jej używanie substancji.