Wskaźnikiem jakości leczenia w miejscu takim jak prywatny ośrodek leczenia uzależnień mazowieckie jest posiadanie wiarygodnych, ważnych systemów pomiarowych do śledzenia reakcji pacjentów na leczenie. Podobnie jak w przypadku regularnej oceny ciśnienia krwi podczas każdej wizyty kontrolnej w leczeniu nadciśnienia, programy leczenia uzależnień oferowane przez prywatny ośrodek leczenia uzależnień mazowieckie powinny gromadzić „dane życiowe uzależnienia i zdrowia psychicznego”, aby monitorować skuteczność lub nieskuteczność zindywidualizowanego planu leczenia i odpowiednio go dostosowywać w razie potrzeby. Bez jakichkolwiek standardowych wskaźników trudno jest dokumentować i demonstrować postępy pacjentów miejsca takim jak prywatny ośrodek leczenia uzależnień mazowieckie. Akredytacja od zewnętrznych organizacji regulacyjnych i inne programy licencjonowane przez stan są zobowiązane do oferowania minimalnego poziomu opieki w prywatnym ośrodku leczenia uzależnień w Warszawie, woj. mazowieckie opartej na dowodach. Te wymagania licencyjne i akredytacyjne służą jako gwarancja jakości, że program leczenia obejmuje określony poziom opieki opartej na dowodach w swoim modelu i jest otwarty na losowy audyt opieki klinicznej.